Välkomna till

Jössebygdens

trädgårdsförening

NÄSTA AKTIVITET

 

12 september

Betonggjutning x 3

kl 18:00 - 20:15

 

Vi träffas i Vuxenskolans lokaler (Hantverksgatan 2) Anmälan senast 4/9 till

Lena Gustafsson

mobil 070 315 81 42

mail lena.lg.gustafsson

 

 

Bilder från Margareta Modéns fantastiska trädgård i Sunne. För fler bilder se bildarkiv.

 

På bloggen finns bilder från Wij trädgårdar!

PROGRAM

 

 

  • 15juli Trädgårdstramp hos Margareta Modén Sunne

 

  • 9 aug Trädgårdstramp + korvgrillning först hos Paula Johansson sedan hos Linda och Peter Skoglund

 

  • 12 aug Årets trädgårdsresa till Vargön och Uddevalla glöm inte att anmäla dig i tid

 

  • 6 sep Betonggjutning x 3 anmälan till Lena mobil 070 315 81 42

 

  • 9 sep Torpets Äppeldag Spässerud

 

  • 20 sep Äppeldalen Östra Rud

 

  • 26 okt Höstfest Korpralen

 

  • 6 dec Gör din egen julgrupp Växthuset på Vik

 

  • 17 jan Frökväll Vuxenskolans lokaler anmälan till Lena mobil 070 315 81 42

 

Ledamöter

 

Erhard Andersson (ordf.) 076 102 94 47 apelkurator47@gmail.com

 

Kristina Arvidsson (v.ordf) 0570-185 07 km_arvidsson@hotmail.com

 

Britt-Marie Andersson (kassör) 070 851 35 49 gillar.dej.bma@gmail.com

 

Linda Skoglund (sekr) 070 267 35 49 linda.skoglund@arvika.com

 

Lena Gustavsson 070 315 81 42 lena.lg.gustafsson@me.com

 

Lena Thalin 072 553 11 91 roletha@yahoo.se

 

AnneElin Tollerud 0047 915 397 40 anneelintollerud@gmail.com

 

 

 

Suppleanter

 

Sven Levin 073 043 77 30 sven.levin@telia.com

 

Annika Fors

 

 

Festkommitté

 

Sonja Karlsson

 

Resekommitté

 

Inger Karlsson